Phần mềm giải pháp truyền thanh thông minh ứng dụng CNTT-VT

– Cho phép thiết lập thông tin xác thực trên thiết bị thông qua giao diện.
– Thông tin xác thực phải được lưu trữ có mã hóa trên thiết bị.
– Cho phép xác thực hệ thống quản lý tập trung, khi thiết bị được kết nối quản trị từ xa.
– Cho phép hệ thống quản lý tập trung xác thực thiết bị khi được kết nối vào hệ thống quản lý tập trung.
– Cho phép mã hóa thông tin xác thực trước khi gửi qua môi trường mạng.
– Cho phép khóa truy cập trong một khoảng thời gian được thiết lập nếu thông tin xác thực từ hệ thống quản lý lập trung sai vượt quá số lần được thiết lập trước trên thiết bị.

Phần mềm đã đạt giấy chứng nhận kiểm tra đánh giá an toàn thông tin

Estimated Delivery 2 to 3 days

33.000.000 

Qty
Gọi ngay: 0903.690.469

– Cho phép thiết lập thông tin xác thực trên thiết bị thông qua giao diện.
– Thông tin xác thực phải được lưu trữ có mã hóa trên thiết bị.
– Cho phép xác thực hệ thống quản lý tập trung, khi thiết bị được kết nối quản trị từ xa.
– Cho phép hệ thống quản lý tập trung xác thực thiết bị khi được kết nối vào hệ thống quản lý tập trung.
– Cho phép mã hóa thông tin xác thực trước khi gửi qua môi trường mạng.
– Cho phép khóa truy cập trong một khoảng thời gian được thiết lập nếu thông tin xác thực từ hệ thống quản lý lập trung sai vượt quá số lần được thiết lập trước trên thiết bị.

Phần mềm đã đạt giấy chứng nhận kiểm tra đánh giá an toàn thông tin

Chức năng kiểm soát truy cập:
– Cho phép thiết lập cấu hình để chỉ cho phép địa chỉ mạng của hệ thống quản lý tập trung được kết nối, quản trị thiết bị.
– Cho phép hệ thống quản lý tập trung quản lý thiết bị thông qua địa chỉ mạng và địa chỉ vật lý.
Chức năng nhật ký hệ thống:
– Cho phép ghi nhật ký hoạt động của thiết bị, tối thiểu bao gồm: trạng thái hoạt động, hiệu năng, thông tin thay đổi cấu hình thiết bị.
– Cho phép lưu trữ nhật ký hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu là 01 tháng.
Chức năng bảo mật thông tin liên lạc:
– Cho phép thiết lập kênh truyền có mã hóa giữa thiết bị và hệ thống quản lý tập trung
– Cho phép mã hóa thông tin, dữ liệu trước khi truyền đưa, trao đổi qua kênh truyền.
Đảm bảo an toàn thông tin cho các giao tiếp của thiết bị:
– Có chức năng quản lý (bật/tắt) các giao diện, giao thức mạng của thiết bị (nếu có).
– Thiết lập cấu hình mặc định để tắt tất cả các giao diện mạng và dịch vụ, giao diện vật lý và các giao diện khác (nếu có) không sử dụng thường xuyên.
Khả năng xử lý các sự cố:
Cho phép khôi phục cấu hình trong trường hợp gặp sự cố (ví dụ: mất điện, mất kết nối mạng…)
Yêu cầu đối với việc quản lý bản vá, cập nhật:
– Có chức năng quản lý thông tin về phiên bản hệ điều hành/phần mềm trên thiết bị.
– Có chức năng cho phép cập nhật các bản vá bảo mật.

Phần mềm đã đạt giấy chứng nhận kiểm tra đánh giá an toàn thông tin