Mua sắm thiết bị truyền thanh không dây của Đài Truyền thanh-Truyền hình Thị xã Buôn Hồ

Mua sắm thiết bị truyền thanh không dây của Đài Truyền thanh-Truyền hình Thị xã Buôn Hồ