Dịch vụ Truyền thanh không dây, có dây trên phạm vi cả nước

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ VIỄN THÔNG THÀNH TÍN

Kết quả hình ảnh cho hệ thống truyền thanh không dây

  • Tư vấn các giải pháp khoa học công nghệ chuyên ngành phát thanh, truyền thanh, truyền hình, viễn thông, CNTT
  • Tư vấn lập dự án, quản lý dự án;
  • Tư vấn thiết kế hệ thống truyền thanh, phát thanh, truyền hình;
  • Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật…..
  • Tư vấn dự án đầu tư và thanh quyết toán dự án;
  • Dịch vụ sửa chữa camera và thiết bị phát thanh truyền hình chuyên dụng;
  • Dịch vụ đào tạo, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ ngành phát thanh truyền hình
  • Dịch vụ bảo trì sửa chữa máy phát thanh công suất đến 10Kw;
  • Dịch vụ bảo trì hệ thống truyền thanh không dây, có dây.