Dự án mua sắm camera cho phóng viên và lắp đặt phim trường Bến Tre